Jordbruksverket kontrollerar varifrån jordgubbarna kommer
Jordbruksverket meddelar att konsumenter har rätt att få veta var jordgubbarna kommer ifrån. Därför kontrollerar myndigheten även i år att märkningen är korrekt.
– Även i dessa tider med spridning av covid-19 ska konsumenten kunna veta varifrån jordgubbarna kommer. Därför gör Jordbruksverket även i år kontroller som kommer att genomföras så coronasäkra som möjligt, säger Waldemar Ibron på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.
– Vi får en del tips från uppmärksamma konsumenter som misstänker att jordgubbar är felmärkta eller som stött på jordgubbar utan märkning. Alla tips uppskattas och de kan vara till stor hjälp i arbetet med kontrollerna.
Enligt Jordbruksverket kan man i de fall man misstänker fusk göra analyser där vissa isotoper som förekommer i prover av jordgubbar jämförs med referensprover från jordgubbar som är svenskodlade.
/FoodMonitor