Arbetare brännskadad på Lantmännen Unibake Sweden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20