kyckling53
Länsstyrelsen: Kronfågel struntar i att åtgärda allvarliga brister i djurskyddet – nytt föreläggande
Brister i kontrollen av ankommande kycklingar, brister i nödrutiner vid avlivning av fåglar, för hög andel vingfrakturer, djur som fryser och för hög bullernivå vid uppstallningen av kycklingar. Bland annat dessa allvarliga djurskyddsbrister säger sig Länsstyrelsen Södermanland ha konstaterat vid ett kontrollbesök på kycklingslakteriet Kronfågel AB i Valla i förra veckan.
”Den maximala tiden mellan utgången från tunneln tills att döden säkerställs genom att fåglarna blir stuckna får inte överstiga 170 sekunder enligt bolaget. Men vid nödläge är det enligt standard-rutinerna istället 480 sekunder utan att bolaget fått dispens för denna ändring från Jordbruksverket”, skriver Länsstyrelsen Södermanland i föreläggandet.
(Tunneln refererar till bolagets process att bedöva kycklingar med gas /red)
”Avvikelsen bedöms som icke åtgärdad. Enligt Jordbruksverket måste avblodningen påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen eller koldioxid och inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet. I de uppdaterade standardrutinerna anger fortfarande bolaget att den maximala tiden mellan utgången från tunneln tills att döden säkerställs genom att fåglarna blir stuckna inte får överskrida 170 sekunder. Länsstyrelsen anser att om tiden som Jordbruksverket angett överskrids så finns risk för att kycklingarna hinner vakna ur bedövningen och avlivas vakna.”
kyckling52
I november förra året gjorde länsstyrelsen en granskning av Kronfågel AB:s standardrutiner för djurskydd vid anläggningen för kycklingslakt i Valla. Då noterades det enligt myndigheten 17 allvarliga djurskyddsbrister.
”Dessa avvikelser rörde standardrutinerna, besiktningen av djuren, placeringen av containrar i ankomsthallen, djurskydds-parametrarna, bullernivån, vingskadekontrollen, åtskillnad mellan varupartier, bedövningen, nödavlivningen i släp och blöta transport-lådor”, skriver länsstyrelsen i föreläggandet.
I april i år tog ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster. Foto: Livsmedelsverket. Bilden till höger. Foto: Länsstyrelsen Södermanland.

t20