SLU: bedragare kom över 47 000 kronor som skulle till forskning
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20