Anställd på MAX fick foten brännskadad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20