Stölder av växtskyddsmedel i Värmland och Örebro
Polisen går idag ut och informerar om att flera lantbrukare i Värmland och Örebro utsatts för inbrott och blivit av med växtskyddsmedel för flera miljoner kronor. Polisen ger ett antal tips om hur man kan skydda sig.
”Du som lantbrukare uppmanas till vaksamhet samt att se över säkerheten kring din kemikalieförvaring för att försvåra och förhindra stölder”, skriver Polisen i Värmland på sin Facebook-sida.
”Totalt är det fem inbrott i region Bergslagen men det har även inträffat i närliggande regioner. Tjuvarna har brutit sig in i förråd och lagerlokaler och det finns anledning att tro att tjuvarna försöker föra ut medlet ur landet för att sälja vidare.”
Det här kan lantbrukare göra att försvåra för tjuvarna (källa: Polisen i Värmland):
”Sätt upp belysning som gör det svårt att närma sig fastigheten nattetid utan att bli upptäckt.
”Var vaksam på personer och fordon som normalt inte hör hemma i omgivningen, notera och fotografera gärna registreringsnummer, fabrikat och modell.”
”I samband med beställning av växtskyddsmedel är det bra att inte ta hem mer än vad som går åt.”
”Var noga med att, i samband med leveranser, låsa in godset direkt istället för att låta det stå kvar utomhus.”
”Försök, om möjligt, att inrätta kemikalieförvaringen i en ekonomibyggnad/container som man kan se från bostadshuset istället för att utnyttja en lokal belägen ensligt utan insyn. Detta gäller även uppställningsplats för traktorer och dieseltankar.”
”Se över lås, larm och kameror på byggnader som innehåller attraktivt gods.”
”Viktigt är också att tipsa polisen om eventuella iakttagelser som kan hänföras till brottslig aktivitet. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.”
/FoodMonitor

t20