Beslut: tonvis med fiskoljekapslar som skulle till Inpac i Lund AB omhändertas
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20