Ko började kalva på slakteri – ”två fosterben kunde ses”
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så är Jordbruksverkets föreskrifter så undermåliga att det är svårt att få djurbönder som skickar misstänkt högdräktiga kor till slakt fällda i domstol. Men när kor kalvar på slakterier är det uppenbart för de flesta att fel begåtts. Det hände förra månaden på ett svenskt slakteri.
Så här beskriver en officiell veterinär, OV, vad som hände i en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping:
ko93
Livsmedelsverket uppger att de ser mycket allvarligt på det inträffade. Det är bra.
Mindre bra är att OV inte angett vilket slakteri det hela inträffade på och inte diariefört några bilder. Men det är samtidigt förståeligt om det är så att man förbereder en åtalsanmälan mot leverantören.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Vägledningen om högdräktiga djur på slakterier håller inte måttet