KLS28
Nötkreatur med sårig svullnad på halsen upptäckt på KLS Ugglarps
”Djuret var inte i transportabelt skick”. Så skriver en officiell veterinär, OV, i en anmälan till länsstyrelsen tidigare denna månad efter att ha upptäckt ett nötkreatur med en sårig svullnad på halsen på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors. Det framgår av en handling som nu blivit offentlig.
”Vid levandedjursbesiktning den 16 juni 2021 klockan 10:45 påträffades ett nötkreatur med aktinos på höger sida av halsen (mjuka vävnader). Den såriga svullnaden var cirka 8 centimeter i diameter. Svullnaden var i form av öppet sår”, skriver OV i anmälan.
”Vid besiktning efter slakt noterades det att aktinosen var inkapslad, spänd och full med var. Enligt min bedömning har aktinosen utvecklats under cirka några veckor samt inneburit ett lidande för djuret. Enligt ovan har leverantören inte utfört tillräcklig tillsyn och åtgärder för djuret. Djuret var inte i transportabelt skick.”
Det här är aktinos (källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA):
”Mjukdelsaktinos orsakas av Actinobacillus lignieresii och ger upphov till ”knölar” eller mer diffus granulationsvävnad framför allt i huvudets och halsens mjukdelar. Tungan kan vara affekterad och kallas då trätunga. Symtomen varierar med lokalisationen och kan innefatta inappetens, salivering, andningsproblem och avmagring, men ofta är djuren tämligen opåverkade av granulomen. Sporadiska fall är det vanliga.”
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20