HKScan73
Uppgift: avlivningsskräck på HKScan Sweden AB i Linköping – djur gav ifrån sig läten och rörde sig under avblodning
En operatör på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping misslyckades enligt uppgift med att bedöva ett nötkreatur som sedan började avge läten och röra sig under avblodning. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort till länsstyrelsen och som nu blivit offentlig.
”Vid avlastning den 31 maj 2021 … (sekretessbelagt av Länsstyrelsen Östergötland men FoodMonitor har fått ta del av en handling som anger att det handlar om HKScan Sweden AB i Linköping /red) skadade sig ett nötkreatur som sedan inte kunde resa sig. Beslut fattades av företaget att avliva djuret på plats med bultpistol. Operatörens första skott hamnade snett men operatören gjorde bedömningen att djuret var bedövat, kontrollerade bland annat hornhinnereflexen och avblodade djuret. Efter någon minut visade djuret tecken på bristfällig bedövning (vokalisering, rörelser av huvudet). Operatören bedövade då inte omedelbart om djuret. När djuret åter vokaliserade och rörde sig påtalade jag att det måste bedövas om och ytterligare avblodning ske, vilket utfördes”, skriver OV i anmälan.
Enligt OV har slakteriet inte följt gällande lagstiftning.
FoodMonitor söker HKScan.
/FoodMonitor

t20