ostucken21
Flera nya fall med ostuckna slaktkycklingar på Kronfågel
Trots all uppmärksamhet i media den senaste tiden och löften om bättring fortsätter slaktskandalen på slakteriet Kronfågel AB i Valla i tillsynes oförminskad takt. Som FoodMonitor berättat om tidigare så är sekretessen hos myndigheterna nu i det närmaste total om bristerna. Men uppgifter till FoodMonitor visar hur illa det fortsätter att vara i anläggningen.
Så här såg det ut under fyra dagar på Kronfågel Valla tidigare denna månad:
”En ostucken slaktkyckling den 14:e juni 2021.
Två ostuckna slaktkycklingar den 15:e juni 2021.
Tre ostuckna slaktkycklingar den 16:e juni 2021.
Två ostuckna slaktkycklingar den 17:e juni.”
Så här beskriver Livsmedelsverket det inträffade dessa fyra dagar:
”Åtta slaktkycklingar hade passerat förbi avblodningssteget utan att avblodning utförs (båda halspulsådrorna på slaktkycklingarna var intakta). De icke avblodade slaktkycklingarna upptäcktes av personal i Rens (en station på slakteriet /red).”
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det varit fler fall denna månad.
LÄS OCKSÅ: Ny ansökan om utdömande av vite mot skandalslakteriet Kronfågel
/FoodMonitor
Grafik: FoodMonitor.

t20