Jordbruksverket: första fallet med rotgallnematod i Västra Götaland
Jordbruksverket meddelar att man i år hittat sex fall av rotgallnematoden Meloidogyne fallax i Sverige. Ett fall handlade om utsädespotatis från Nederländerna. Och för första gången har ett fall konstaterats i Västra Götaland.
– Parasiten utgör ett allvarligt hot, än så länge i första hand för de enskilda odlare som drabbas. Skulle rotgallnematoderna få fortsatt spridning påverkas möjligheterna att odla potatis och rotfrukter som till exempel morötter, säger Carin Bunnvik, enhetschef på Jordbruksverkets växtregelenhet, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20