Arbetare på Trensums Food kraftigt klämskadad i handen – inget nödstopp i närheten
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20