Fjorton slaktsvin dog under en transport till slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, att det i en transport från en grisbonde fanns inte mindre än fjorton döda slaktsvin. Ytterligare ett slaktsvin dog sedan i stallet på slakteriet. Länsstyrelsen Gotland har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, transportören och slakteriet.
Så här skriver OV om det inträffade i en anmälan till Länsstyrelsen Gotland:
grisar39
OV tycks alltså misstänka att orsaken till dödsfallen kan vara kopplad till det aktuella transportfordonet.
/FoodMonitor