Stut kollapsade på slakteris lastbrygga
Förra månaden lade sig en stut ner på ett slakteris lastbrygga. Djurets bakben var brutet. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Länsstyrelsen Jönköping har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och leverantören.
Så här beskriver den officiella veterinären OV, på plats på slakteriet händelsen:
stut21
Så här såg slaktkroppen ut:
stut72
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20