IT-attacken mot Coop:
Livsmedelsverket rapporterar till MSB
I början av månaden utsattes butikskedjan Coop för en IT-attack. Nu har Livsmedelsverket rapporterat till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om händelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20