Eltruck stannade inte – anställd i Lidl-butik fick föras till sjukhus
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20