Man trängde sig in och misshandlade personal i sjukhusbutik – stal sedan frukt
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20