Första fallen av tamgrisar i Tyskland som drabbats av afrikansk svinpest
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att tyska myndigheter konstaterat afrikansk svinpest i två tamgrisbesättningar. Den ena besättningen är enligt uppgift en ekologisk besättning med 200 djur och den andra en hobbybesättning med två djur.
”Tyskland är sedan tidigare den tolfte medlemsstaten att drabbas av spridningen av ASF (afrikansk svinpest /red), som sedan 2014 förekommer inom EU. Övriga medlemsstater som rapporterat utbrott hos tamgris och/eller fall på vildsvin är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Grekland med en enskild rapport om ett utbrott i en småskalig besättning. Tjeckien som 2017 drabbades av en begränsad ASF-introduktion till vildsvin i östra delarna av landet friförklarades officiellt i mars 2019 och Belgien friförklarades i november 2020”, skriver SVA på sin webbplats.
Det är första gången tamgrisbesättningar i Tyskland drabbats av afrikansk svinpest. Smittan finns redan bland vildsvin i landet.
”Båda besättningarna ligger inom de områden som redan omfattas av restriktioner på grund av det pågående utbrottet, som hittills omfattat vildsvin i två olika förbundsländer, Brandenburg och Sachsen i östra Tyskland samt vildsvin och tamgrisar i västra Polen”, skriver SVA.
/FoodMonitor

t20