slIMG_0408
Massdöd upptäckt på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – upp till 10 döda höns av totalt 11 per bur
Förra månaden upptäcktes vid flera tillfällen massdöd i burar med höns som levererats till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Orsaken misstänks bland annat vara för hög temperatur vid transporter och för låg temperatur på grund av inkompetent hantering av utomhusfläktar av skandalslakteriets djurskyddsansvarig. Höns fortsätter också att klämmas mellan transportburar. Det framgår av dokument som FoodMonitor.se tagit del av.
Det här upptäckte en officiell veterinär, OV, den 26 juli vid en levandedjursbesiktning på skandalslakteriet:
”Vid djurtransporternas ankomst till slakteriet observerades hög dödlighet bland fåglarna och överbeläggning i vissa burar. Uppmätt temperatur centralt i trailern var 33.6 grader i väntan på avlastning.”
Totalt handlade det enligt uppgift om 978 höns. Det tycks ha varit så att hönsen dog av värmeslag.
Även den 14 juli dog höns i en transport till skandalslakteriet av hypertermi. Så här skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen:
”Transportekipaget anlände till slakteriet klockan 03:30 och parkerades inom slakteriets område. Urlastning av fåglarna i lastbilen inleddes klockan 09:30. Urlastningen av trailern skedde cirka 1 timme senare. Bilen var enbart lastad med fyllda burar (vid varm väderlek strävar man efter att ha tomma burstaplar i mitten för att förbättra luftcirkulationen). Trailern innehöll enstaka tomma burstaplar. Vid urlastningen sågs hög dödlighet centrerat till enstaka transportburar både i lastbilen och i trailern. I fordonet packas burarna 8 stycken i höjd i 5 rader. Den höga dödligheten sågs i de 2 översta burarna (5-10 döda fåglar av totalt 11 stycken per bur) i den centrala delen av den mellersta raden, det vill säga de fåglar som befann sig längst från fordonets sidor. Transportdödligheten i övriga burar var försumbar. Fordonet har öppna sidor, taket täcks av presenning och mekanisk ventilation saknas. Utomhustemperatur på morgonen var 18.5 grader och steg till 29 grader klockan 11. Omväxlande molnighet och vindstilla. Vid obduktion sågs begynnande rigor mortis. Fåglarna hade stasade lungor och lever, samt måttligt vätskefyllda hjärtsäckar. Dödsorsaken bedöms vara hypertermi.”
Totalt handlade det om 72 höns.
Hög dödlighet på skandalslakteriet har också konstaterats då höns utsatts för kyla. Inkompetent hantering av fläktar tycks ligga bakom detta.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.se.