Slakten av ekologiska nöt minskade något
Jordbruksverket meddelar att slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 2 procent förra året jämfört med föregående år. 15 procent av den totala nötkreatursslakten förra året var av ekologiska nöt.
”Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 2 procent jämfört med 2019 och uppgick till 21 900 ton. De tre senaste åren har slakten legat på en relativt stabil nivå men sett över perioden 2009 till 2020 har slakten av ekologiska nötkreatur ökat med 66 procent”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”Slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar ökade med 7 procent vardera jämfört med 2019. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen. Knappt 3 procent av grisproduktionen och 1 procent av slaktkycklingproduktionen är ekologisk.”
/FoodMonitor

t20