Anställd på Eatery Sverige skadad av rengöringsmedel
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20