HKScan29
Livsmedelsverket: HKScan Sweden AB följer inte lagstiftning om registrering av elbedövning
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20