Två kommersiella laboratorier påstås inte hålla måttet – Livsmedelsverket oroat
Ihopblandning av prover. 10 gånger för högt resultat. Och andra tveksamma resultat. Enligt Livsmedelsverket brister två ackrediterade kommersiella laboratorier i att leverera analysresultat. Det handlar om laboratorier som Livsmedelsverket upphandlat analyser av. Livsmedelsverket har därför denna månad lämnat in ett klagomål till ackrediteringsorganet Swedac i Borås.
”Livsmedelsverket är oroat över bristande kvalitet på levererade resultat från ackrediterade kommersiella laboratorier inom området näringsanalyser”, skriver Livsmedelsverket i klagomålet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20