analyser28
Livsmedelsverket vägrar att tala om vilka två externa laboratorier som är undermåliga
ANALYS Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket tidigare denna månad vänt sig med ett klagomål till ackrediteringsorganet Swedac som gäller två externa kommersiella laboratorier som myndigheten påstår har haft allvarliga brister. Livsmedelsverket vägrar att berätta för FoodMonitor vilka dessa två laboratorier är. Samtidig har vi fått in listan på vilka laboratorier som Livsmedelsverket anlitat under den aktuella perioden.
”De aktuella laboratorierna har trätt i affärsförbindelse med Livsmedelsverket och det finns särskild anledning att anta att de skulle lida skada om uppgifterna om vilka laboratorier som avses lämnas ut”, skriver Caroline Krantz, verksjurist på Livsmedelsverket, i ett beslut.
”Särskild anledning” är ett något komiskt sätt att uttrycka det. Medias uppdrag är att avslöja oegentligheter och utkräva ansvar. Inte minst när myndigheter inte gör sitt jobb. Kanske tänkte verksjuristen på det när hon skrev beslutet? Att lägga locket på som Livsmedelsverket nu gör är sällan en bra idé.
De här bristerna säger sig Livsmedelsverket upptäckt under åren 2018 och 2019 för de två laboratorierna:
"Ett 10 gånger för högt resultat för fibrer rapporterades."
"Nytt resultat av samma prov rapporterades, men nu oackrediterat då en alternativ provberedning användes"
"Ihopblandning av två prover, erhållna resultat kan inte användas"
"Mätosäkerhet för flera analyser saknas i rapport"
"För låga resultat för vattenhalt (4 prover)"
"En 10 gånger för hög halt av Na rapporterades"
"För höga halter av I (jod /red) rapporterade (2 prover)"
"Tveksamma resultat för Mg och P (2 prover)"
"Resultatens rimlighet har inte kontrollerats innan rapportering"
"Resultat för kolesterol från en meddelad underleverantör, med 10 gånger högre LOQ än avtalat, rapporterades!"
FoodMonitor frågade alltså Livsmedelsverket vilka laboratorier som de anlitade under år 2018 och 2019.
Då svarade myndigheten med denna lista på laboratorier:
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: har inget med innehållet i artikeln att göra utan är en genrebild. Foto: FoodMonitor.

t20