Djurrättsalliansen: nio av tio slakterier har brutit mot djurskyddslagen
Djurrättsorganisationen Djurrättsalliansen meddelar att man genomfört en stor granskning och funnit att ”nio av tio slakterier som har haft minst en kontroll av länsstyrelsen har brutit mot djurskyddslagen”. Inte nog med det 18 procent av Sveriges 117 slakterier ska aldrig ha kontrollerats av länsstyrelsen. Organisationen reagerar starkt mot länsstyrelsens överdrivna sekretess av vad som hänt på slakterierna.
– Länsstyrelsen sätter uppenbart slakteriernas intressen främst genom att dölja de brister och lagbrott som myndigheten funnit. Det är anmärkningsvärt att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen och därmed gör det omöjligt för allmänheten att få en insyn i hur djuren behandlas, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen enligt ett pressmeddelande.
Enligt organisationen har alla kontrollerade slakterier i Skåne brutit mot lagen
”Skåne är det län som har flest slakterier. 19 av 20 slakterier har haft minst en kontroll av länsstyrelsen – alla har brutit mot djurskyddslagen. Ett av de slakterierna hade sin senaste kontroll 2018 – då 27 brister uppmärksammades. Länsstyrelsen har efter det inte gjort någon uppföljning för att kontrollera om bristerna har åtgärdats”, skriver man i pressmeddelandet.
Djurrättsalliansens uppgifter har granskats av tidningen Aftonbladet. Enligt tidningen handlar bristerna om allt från bristande dokumentation till rent djurplågeri.
Köttbranschen tycks välkomna vissa kontroller.
– Djurhållning är en känslig fråga. Vi är ständigt påpassade och granskade och har inget som helst intresse av att försvara oegentligheter. För såväl vår egen branschs skull som för konsumenterna behöver djurhållningen fungera. Allt annat förlorar vi på. Vi är för att bra kontroller genomförs av våra anläggningar så att fel och brister kan rättas till, skriver branschorganisationen Svenska Köttföretagens vd Hans Agné, till Aftonbladet.
Fler uppgifter finns på Djurrättsalliansens sajt.
/FoodMonitor

t20