grisar62
10 slaktsvin utsatta för kraftigt yttre våld
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: del av första sidan i anmälan och en av de bilder som OV skickat med till länsstyrelsen. Foto: Livsmedelsverket.

t20