Beslut: 19 600 kilo fläsksvål från Storbritannien till Gelita Sweden AB måste destrueras
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20