slaktsvin21
Slaktsvin med öppet bogsår
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella slaktsvinet bland andra djur. Foto: Livsmedelsverket.

t20