Livsmedelsföretagen vill ha en livsmedelsminister
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen meddelar att man tycker att regeringen bör tillsätta en livsmedelsminister med helhetsansvar för den svenska livsmedelskedjan och försörjningsförmågan. Detta efter det att två ministrar med ansvar för landsbygdsfrågor avgått i år.
− Livsmedelsföretagen har välkomnat livsmedelsstrategin från start, men för det fortsatta arbetet behövs ett sammanhållet och långsiktigt politiskt ansvar. Coronapandemin visade med all tydlighet hur viktigt det är att vi har en livsmedelskedja som håller även i en omfattande kris, och att se till att vi kan föda vår befolkning får inte vara ett sidouppdrag. En ny regering bör därför ta tillfället i akt och tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor, säger Björn Hellman, vd i Livsmedelsföretagen, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20