kalv32
Länsstyrelsen Uppsala åtalsanmäler djurhållare för högdräktig ko
I juni upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri en kviga som vid besiktning efter slakt konstaterats vara högdräktig och bar på en välutvecklad kalv. Tidigare denna vecka anmälde Länsstyrelsen Uppsala den ansvarige djurhållaren till åklagare för misstänkt brott mot djurskyddslagen.
”Kalven var cirka 100 cm lång från sittben till hjässa. Pälsen var helt utvecklad och framtänderna hade trängt igenom sin hinna. Den sammanlagda bedömningen av kalvens utvecklingsgrad talar för att kvigan var högdräktig och inom de sista 10 procent av dräktighetstiden och att kvigan därmed transporterats inom 28 dagar av beräknad förlossning”, skriver länsstyrelsen i åtalsnmälan.
”… framförde att den aktuella kvigan skickades till slakt som utslagsdjur. Kvigan var sent född och ur rytm med resten av korna. Kvigan släpptes på bete tillsammans med tjur i maj 2020 och togs in från betet i september samma år. … framförde att den dräktiga kvigan inte uppvisade några tecken på att vara högdräktig utifrån sin kroppsform när han skickade henne till slakt och han blev mycket förvånad när han fick informationen från slakteriet att hon varit det. Kvigan var inte dräktighetsundersökt.”
/FoodMonitor
Bilden: ur åtalsanmälan. Foto: Livsmedelsverket.

t20