KFC21
Salmonella upptäckt i rå kyckling på KFC i Sverige
Salmonella i rå kyckling från Nederländerna och Polen har påträffats i restauranger i fem städer i Sverige som tillhör snabbmatskedjan KFC. Positiva prover har erhållits för åtta produkter. Däribland kycklingklubba, hot wings och kycklingfilé. Franchisetagaren Nordic Service Partners Holding AB i Bromma vidtar åtgärder och uppger att man hittills tagit 60 prover på färdigmat i sina restauranger som alla visat negativ resultat. Livsmedelsverket är på gång med att utreda om konsumenter skadats.
”Det handlar inte bara om kycklingvingar utan även om andra styckningsdetaljer. Både S. Infantis och S. Enteritidis har påvisats. När det gäller Enteritidis kommer isolaten att sekvenseras och jämföras med humanfall i Malmö och Växjö (nio fall som klustrar)”, skriver en handläggare på myndigheten i ett dokument.
I dessa åtta produkter på KFC har salmonella enligt uppgift påträffats:
Material
Ursprung
Serotyp
Crispy Strips
Nederländerna
S. Infantis
Kyckling, råvara
Polen
S. Enteritidis
Kycklingklubba
Nederländerna
S. Infantis
Kyckling, crispy frites
Polen
S. Enteritidis
Original Recipie cob
Nederländerna
S. Infantis
Hot wings
Polen
S. Infantis
Kycklingfilé
Nederländerna
S. Infantis
Crispy Strips
Nederländerna
S. Enteritidis
Här har de aktuella positiva proverna påträffats:
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: KFC i Välsviken i Karlstad. Foto: FoodMonitor.

t20