Från Sverige: lättare att upphandla verifierad svensk mat
Ursprungsmärkningen Från Sverige meddelar att det nu är det enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. En vägledning har tagits fram.
”Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige kan användas som verifikat vid upphandling och de producenter som använder märkningen kan därmed underlätta upphandlingen genom att vara tydliga med märkningen på sina produkter. Svenskmärkning och LRF har tillsammans tagit fram en broschyr som stöd till den som upphandlar och den som producerar”, skriver man i ett pressmeddelande.
”Nationella livsmedelsstrategin innehåller de hållbarhetskriterier för livsmedelsprodukter som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från Jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Hållbarhetskriterierna finns nu förpackade i Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats, och kommer framöver också att finnas för fler områden, exempelvis frukt och grönt.”
Den aktuella broschyren finns att ladda ner på Från Sveriges sajt.
/FoodMonitor
Fakta:
Cirka 11 000 produkter är godkända för ursprungsmärket Från Sverige.

t20