Operatör på KLS Ugglarps i Dalsjöfors skar sig i magen – bar inte brynja
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20