Carlsberg21
Arbetare på Carlsberg spetsad genom benet av automatisk truck
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20