KLS39
Ko utsatt för ”kraftigt mekaniskt trauma”
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en ko som utsatts för ett ”kraftigt mekaniskt trauma”. Det framgår av en anmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden till höger: den aktuella slaktkroppen. Foto: Livsmedelsverket.