Så ser den globala matkrisen ut
Matpriserna är fortsatt höga. Det gör att tiotals miljoner människor hamnar i fattigdom. Intresseorganisationen Oxfam har tagit fram en interaktiv karta som visar hur fattiga samhällen runt om i världen drabbas.
 
Enligt Oxfam är det flera faktorer som påverkar höjningen av livsmedelspriserna. En viktig orsak är misslyckade odlingar på grund av klimatförändringar. En annan är de stigande oljepriserna som gör transporterna av mat och gödsel dyrare. Även användningen av livsmedel till att göra biobränslen spelar en betydande roll enligt organisationen.
 
För att använda kartan: klicka på den gröna rutan ”EXPLORE”.
 
Get Adobe Flash player  
/FoodMonitor