Föreläggande vid 100 000 kronor i vite mot Nya Siljans Chark
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20