t39
Myndigheter handfallna efter ännu ett utsläpp från Skärhamns Frys Aktiebolag
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så upptäckte en privatperson i slutet av förra månaden att det flöt omkring föroreningar i hamnen nära lutfisktillverkaren Skärhamns Frys Aktiebolag i Skärhamn på Tjörn. Denne gjorde en anmälan till Havs- och vattenmyndigheten som bollade vidare till länsstyrelsen som bollade vidare till Tjörns kommun. Kommunen meddelar att man inte gjort någon speciell kontroll av det inträffade – inga mätningar av pH och inga kemiska analyser. Det är bedrövligt dåligt.
Länsstyrelsen Västra Götaland lade ner ärendet eftersom man ansåg att man inte hade tillsynsansvar.
”Länsstyrelsen är inte tillsynsmyndighet för verksamheten”, skriver man i en tjänsteanteckning igår i samband med att man avslutade ärendet.
Det är något märkligt då länsstyrelsen annars brukar utreda utsläpp från industrier.
Tidigare år har det varit okontrollerade utsläpp från anläggningen som länsstyrelsen då handlagt.
”Den 30 september 2014 upptäckte en privatperson ett utsläpp i Skärhamns hamn. Utsläppet misstänktes komma från Skärhamns Frys AB”, skriver länsstyrelsen i ett dokument år 2015.
”Den 27 november 2014 skedde ett nytt utsläpp i Skärhamns hamn. Utsläppet orsakades av att utloppsslangen delvis lossnade ur fästet. Bolaget stoppade omedelbart utpumpningen och lagade fästet för utloppsröret. Länsstyrelsen informerades om utsläppet av en privatperson.”
Länsstyrelsen förelade år 2015 bolaget att göra detta:
”Kontroll av utloppsledningen ska genomföras genom daglig okulär kontroll när produktionen i gång. Utförd kontroll ska dokumenteras.”
”Vid läckage från utloppsledningen ska åtgärd för att förhindra detta påbörjas omedelbart och vara genomförd senast inom två veckor från det att läckaget upptäckts.”
”Varje driftstörning och läckage från utloppsledningen ska omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten.”
Trots detta har alltså problemen med utsläppen fortsatt.
Även förra året fick kommunen in klagomål som gällde utsläpp från Skärhamns Frys Aktiebolag.
"Stanken från frysen är hemsk. Vi har vår båt norr om frysen. Väldigt ofta är hamnbassängen full av skum och en fet hinna på vattenytan. Stanken runt frysen är motbjudande för de turister som kommer men även för oss bofasta som vill vara i hamnen", skriver kommunen att en person som lämnat in ett klagomål skrivit.
Inte heller det klagomålet tycks ha föranlett kommunen att vidta några kraftfulla åtgärder.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Har du fler uppgifter om utsläppen från Skärhamns Frys Aktiebolag? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
Foto: privatpersonen. Används med tillstånd.

t20