ko29
Ko med stort juversår upptäckt på Skövde Slakteri
Nyligen ankom en ko som hade ett stort juversår till slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde. Såret var så allvarligt att en spene saknades och en var skadad. Det framgår av en anmälan denna vecka till Länsstyrelsen Östergötland.
”Juvret var svullet och sårigt, en del av sårskorporna var borta. Även en spene saknades och en spene var skadad. Kon var även något allmänpåverkad”, skriver en officiell veterinär, OV, i anmälan.
Uppgifter om leverentören har sekretessbelagts av länsstyrelsen.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.

t20