grisar299
Två slaktsvin misstänks ha slagits ”med en lång smal sak”
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett slakteri två slaktsvin som hade skador från slag. OV misstänker att ”en lång smal sak” använts. Det framgår av en anmälan i dagarna till Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och grisbonden.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: bifogade till den aktuella anmälan. Maskerade av länsstyrelsen. Foto: Livsmedelsverket.

t20