Gränskontrollen: varuprov med kyckling till Dafgårds måste destrueras
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20