VARNING: IT-bedrägeri med Spendrups mejladress
KOMMENTAREN Dryckesbolaget Spendrups har idag utsatts för ett mycket allvarligt och utstuderat IT-angrepp. Det upptäcktes när FoodMonitor idag fick ett mejl från en mejladress på bolaget där vi uppmanades att klicka på en länk för att ta del av projektuppgifter. Det gjorde vi självfallet inte.
När vi sedan började spåra avsändaren fann vi snabbt att det var frågan om ett utstuderat bedrägeri.
Det som gör situationen extra allvarlig, förutom att Spendrups mejladress spoofats (förfalskats), är att om någon skriver till mejladressen så har bedragarna sett till att det automatiskt skickas ut ett svar som ser ut så här:
”Ja, det är en viktig projektfil som jag delade för dig att granska och återkomma till mig om du är intresserad”.
Bedragarna har alltså kontroll över mejl som skickas till den aktuella mejladressen på Spendrups. Har bedragarna tagit kontroll över en server på Spendrups?
FoodMonitor vill VARNA för detta! Klicka inte på den aktuella filen! Då riskerar du att utsätta dig för en direkt IT-attack från bedragarna.
Enligt uppgift har bedragarnas mejl från den aktuella mejldressen nått inte bara FoodMonitor.
Genom detta angrepp av bedragarna riskerar även allmänheten att drabbas. Man kan också fråga sig hur många livsmedelsföretag som utsatts.
Vet du mer om saken och kanske vilka som ligger bakom bedrägeriet? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
DENNA ARTIKEL UPPDATERAS LÖPANDE!
HÅKAN FRISELL

t20