Djurens Rätt: olämpligt att ge Kronfågel dispens
Som FoodMonitor berättat om tidigare så beviljade Jordbruksverket igår skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla undantag från kravet på att djur ska utfodras om tiden för transport till och uppstallning på slakteriet överstiger tolv timmar. Det tycker djurssättsorganisationen Djurens Rätt är olämpligt.
”Med bakgrund till allt som hänt på Kronfågels slakteri den senaste tiden anser vi på Djurens Rätt att det är mycket olämpligt med olika dispenser. Att kycklingar ska utfodras inom 12 timmar från inlastning beror på att det förhindrar lidande. Om kycklingarna nu hålls kvar i transportlådorna – vilka också saknar strö att picka i – utan foder, i mer än 12 timmar, har de inga möjligheter att bete sig naturligt samt utsätts för extrem hunger. Hönsfåglar äter minst två gånger per dag, men ofta oftare än så. Särskilt de snabbväxande turbokycklingarna, som Kronfågel slaktar, har större behov av fodertillgång”, skriver Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt, i ett mejl till FoodMonitor.
”Dispensen verkar ha sin grund i att det inte fanns någon möjlighet att slakta kycklingarna inom 12 timmar, vilket i sig ännu en gång ger en bild av hur inkapabla Kronfågel är på att hantera så pass många kycklingar de gör varje dag. Om inte det här gör att myndigheterna ställer ultimatum för att Kronfågel ska få fortsätta med sin verksamhet, verkar kycklingfabrikerna agera i något sorts laglöst land.”
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Uppgift från Jordbruksverket: bedövningsutrustningen på Kronfågel har havererat och reservutrustningen funkar inte

t20