Anställd på Foodora fick skador ”på hela kroppen”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20