Synskadades Riksförbund: Livsmedelsverkets sajt ”försvårar möjligheterna att ta till sig viktig information”
Som FoodMonitor berättat om tidigare så får sajten livsmedelsverket.se kritik från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Organisationen Synskadades Riksförbund stämmer in i kritiken. Livsmedelsverket ger idag sin kommentar.
Henrik21”Oklar rubrikstruktur och att samma text upprepas på sidan flera gånger i rad är exempel på faktorer som försvårar möjligheterna att ta till sig viktig information om livsmedelssäkerhet och kostråd som synskadad. Samtidigt märks det att livsmedelsverket aktivt jobbat med att göra sin sida tillgänglig, till exempel genom att beskriva vissa bilder. Vi hoppas att Myndigheten för digital förvaltnings granskning och kunskapsmaterial ska öka tillgängligheten. Utöver att göra granskningar är det viktigt att göra användartester där personer med synnedsättning involveras”, skriver Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund, i ett mejl till FoodMonitor.
Så här skriver Karin Gustafsson, webbstrateg på kommunikationsavdelningen på Livsmedelsverket, i ett mejl till FoodMonitor om kritiken från DIGG:
”Vi tycker att det är bra att DIGG gör sådana här stickprov som uppföljning och kommer titta på de brister undersökningen identifierat. Vi har jobbat med tillgänglighet på webbplatsen länge och vi gör det kontinuerligt. Vi känner oss alltså trygga med att vi ska kunna rätta till det som krävs. Eftersom vi precis har gjort en större genomgång vad gäller tillgänglighet måste vi titta på om det är något vi missat i samband med den”,
HÅKAN FRISELL
FoodMonitors kommentar: det är viktigt att webbsidor görs lättillgängliga för synskadade. Även FoodMonitor.se har brister och vi kommer själva att försöka göra förbättringar /red.
LÄS OCKSÅ: Sajten livsmedelsverket.se får underkänt på flera punkter av DIGG – brister i tillgänglighet
Bilden: Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. Foto: Synskadades Riksförbund.