grisar98
För höga halter ammoniak på A.J. Dahlberg Slakteri AB – veterinär påverkades – Livsmedelsverket ser risk att djur utsatts för lidande
Förra månaden fick officiella veterinärer, OV, på slakteriet A.J. Dahlberg Slakteri AB i Brålanda utstå kraftigt förhöjda halter av ammoniak. Uppmätta halter var upp till nästan fyra gånger så höga som gällande lagstadgade gränsvärde för djur. Anledningen är enligt uppgift problem med ventilationen. Enligt Livsmedelsverket finns det risk att djur lider i onödan. Magnus Larsson, vd i A.J. Dahlberg Slakteri AB, ger sin kommentar.
– Det är allvarligt för djuren tycker jag för de kan ju inte flytta på sig, säger Johanna Gifting som är avdelningschef på Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: tagna av OV i samband med mätning av för höga halter ammoniak på slakteriet. Foto: Livsmedelsverket.

t20