Livsmedelsverket: brister i djurskydd som upptäcks på slakterier är inte av allmänintresse
Idag är sekretessen i det närmaste total när det gäller onödigt lidande hos livsmedelsproducerande djur som upptäcks på slakterier. Anledningen är att många myndigheter, som Livsmedelsverket, inte ser ett allmänintresse – till skillnad från brister i livsmedelssäkerheten som bedöms annorlunda. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.
– På livsmedelssäkerhetssidan föreligger ett allmänintresse, som gör att man kan bryta sekretessen. Det handlar om människors hälsa och liv. På djurskyddssidan gör vi tolkningen att det inte finns ett allmänintresse utan att uppgifterna kan verka menligt för enskilds affärs- och driftsförhållanden, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket, till tidningen.
Skillnaderna i sekretessbedömningar mellan myndigheterna är också stor, rapporterar tidningen. Konsekvensen blir att media begränsas och tenderar att avslöja färre oegentligheter i ett län jämfört med ett annat där man är öppnare med brister.
(Det orsakar en ojämn spelplan för primärproducenter, transportörer och slakterier och påverkar konkurrensen negativt /red)
/FoodMonitor

t20