Söderhamns kommun förbjuder restaurang att släppa ut ägg på marknaden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor