Burger King nekade rabatt som inte längre gällde – killgäng drog då pistolliknande föremål
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20